fbpx

Πολιτική απορρήτου

Θέτουμε ως ύψιστη προτεραιότητα τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε. Παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα πολιτική για να ενημερωθείτε για τις πρακτικές μας σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων που μοιράζεστε.

 

Εάν χρησιμοποιείτε ή απλώς επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο (ο “Ιστότοπος“), η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής “Πολιτική Απορρήτου” ή/και “Πολιτική“) ισχύει για εσάς. Η παρούσα Πολιτική περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα είδη των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγουμε, τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να τα συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να τα επεξεργαζόμαστε. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική πριν από την περιήγησή σας. Κάνοντας οποιαδήποτε χρήση (όπως πρόσβαση, προβολή, περιήγηση, μετάδοση, προσωρινή ή μη προσωρινή αποθήκευση κ.λπ.) της ιστοσελίδας μας, των υπηρεσιών ή λειτουργιών που προσφέρονται σε αυτήν, μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας ή συσκευής, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την παρούσα Πολιτική.

 

Γενικά

 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων-GDPR). Με την παρούσα ανακοίνωση πολιτικής, σας ενημερώνουμε σχετικά με το είδος των πληροφοριών που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν ως συγκεκριμένο άτομο (εφεξής “προσωπικά δεδομένα“) που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς, τους σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με ποιους θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές και τις διαδικασίες ασφαλείας που έχουμε εφαρμόσει για την προστασία του απορρήτου σας. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να συσχετιστούν με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως το όνομα του ατόμου, τα δεδομένα τοποθεσίας, δεδομένα ταυτοποίησης ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι συναλλαγές σας μαζί μας και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία από την RBN SAT CONSULTANTS IKE (εφεξής “εμείς” ή “μας“), με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα.

Έχουμε επίσης ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (“ΥΠΔ“), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των ερωτημάτων σε σχέση με την παρούσα δήλωση απορρήτου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα ειδοποίηση απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αιτημάτων για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ΥΠΔ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.

 

Ονοματεπώνυμο ΥΠΔ: Κωνσταντίνος Μάντζιαρης

Email: privacy@reborrn.com 

Διεύθυνση: Ευριπίδου 28, 10551, Αθήνα, Ελλάδα

 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ανά πάσα στιγμή στην εποπτική αρχή της χώρας σας για θέματα προστασίας δεδομένων. Στην Ελλάδα αυτή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, λεπτομέρειες της οποίας μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.dpa.gr  

 

Θα εκτιμούσαμε, ωστόσο, την ευκαιρία να συζητήσουμε τις ανησυχίες σας προτού απευθυνθείτε στην αρχή προστασίας δεδομένων, γι’ αυτό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε πρώτη φάση χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

 

Ο ρόλος μας

 

Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας sundayclub.io για να:

α. να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και την επωνυμία μας,

β. να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή να βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με άλλα μέσα για να κάνετε ερωτήσεις,

γ. να βρείτε συνδέσμους προς τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook και Instagram), 

ή απλώς επισκέπτεστε ή περιηγείστε στον ιστότοπό μας, ενεργούμε ως “Υπεύθυνοι επεξεργασίας” ή ως “Εκτελόντες την επεξεργασία” (άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι εμείς καθορίζουμε γιατί και πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

Εάν μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες για άλλα άτομα ή εάν άλλοι μας δώσουν τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο μας δόθηκαν. Υποβάλλοντας οποιεσδήποτε πληροφορίες, επιβεβαιώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να μας εξουσιοδοτήσετε να τις επεξεργαστούμε εκ μέρους σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στο προαναφερθέν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

Τύπος δεδομένων που συλλέγουμε

 

Δεδομένα που προέρχονται από τους χρήστες

Όταν εγγράφεστε μέσω της ιστοσελίδας μας ως Πελάτης, μας παρέχετε πληροφορίες, όπως, ενδεικτικά, το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη φυσική διεύθυνση, τις διευθύνσεις που επισκέπτεστε συχνά, τον αριθμό τηλεφώνου, την ηλικία, τα πιθανά προβλήματα κινητικότητας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την τεχνολογία. Σχετικά με αυτό, θα σας ζητηθεί να μας δώσετε τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείτε (κινητό/ταμπλέτα), τη συχνότητα χρήσης, τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε, τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές στη συσκευή σας, τους τρόπους επικοινωνίας μέσω αυτής της συσκευής. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, θα χρειαστεί επίσης να μοιραστείτε τις συνήθειες αγορών σας για ψώνια (προτιμώμενα καταστήματα, συχνότητα και προτιμώμενα είδη, ποσό που ξοδεύετε), δεδομένα υγείας και ιατρικές πληροφορίες, όπως διατροφικούς περιορισμούς, δείκτες υγείας, αλλεργίες, φάρμακα που χρησιμοποιείτε και θέματα υγείας. Κατά την κλήση σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα μοιραστείτε την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια, συμπεριλαμβανομένης της ηχογράφησης της φωνής σας την ώρα της κλήσης. Θα μοιραστείτε επίσης κάθε νέο αριθμό τηλεφώνου που δεν έχετε μοιραστεί κατά τη διαδικασία εγγραφής σας. Τέλος, για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας, θα σας ζητηθεί να εξουσιοδοτήσετε μια επιλεγμένη κάρτα μέσω ενός κρυπτογραφημένου και ασφαλούς περιβάλλοντος.

 

Πληροφορίες πληρωμής

Όταν προσθέτετε μια κάρτα πληρωμής, ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών λαμβάνει τις πληροφορίες της κάρτας σας. Δεν αποθηκεύουμε πληροφορίες καρτών πληρωμής στους διακομιστές μας.

 

Δεδομένα σχετικά με τα ερωτήματά σας μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συλλέγουμε το email σας και το περιεχόμενο του μηνύματός σας.

 

Δεδομένα σχετικά με τα σχόλια που αφήνετε

Όταν αφήνετε σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων, καθώς και τη διεύθυνση IP σας και το πρόγραμμα περιήγησης για να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Μια ανώνυμη συμβολοσειρά που δημιουργείται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (που ονομάζεται επίσης κατακερματισμός) μπορεί να παρέχεται στην υπηρεσία Gravatar για να διαπιστωθεί αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar είναι διαθέσιμη εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό στο πλαίσιο του σχολίου σας.

 

Δεδομένα σχετικά με τις τρέχουσες θέσεις εργασίας

Όταν υποβάλλετε αίτηση για μια ανοιχτή θέση εργασίας μέσω του ιστότοπού μας, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας και το email σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, το βιογραφικό σας σημείωμα, τη φωτογραφία σας (εάν επιλέξετε να ανεβάσετε μία), τη συνοδευτική σας επιστολή και οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συμπεριλάβετε. Θα συλλέξουμε επίσης τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που μπορεί να αναρτηθούν στη σελίδα της φόρμας επικοινωνίας (π.χ. μισθολογικές προσδοκίες κ.λ.π.).

 

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων και δεδομένα παιδιών

Δεν συλλέγουμε δεδομένα για εσάς που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τη μοναδική ταυτοποίηση φυσικού προσώπου, ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, εκτός εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας ή όταν πρέπει να συμμορφωθούμε με το νόμο. 

Προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται και προορίζονται για χρήση μόνο από άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Οι προσπάθειες μάρκετινγκ που καταβάλλουμε δεν απευθύνονται σε παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από άτομα κάτω των 16 ετών. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στο email που αναφέρεται παραπάνω.

 

Οι νομικές μας βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

 

Για να συλλέξουμε ή/και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα έχουμε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

– Συναίνεση. Μας έχετε δώσει σαφή και ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Εάν έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στέλνοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@reborrn.com. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και εάν δεν έχουμε άλλη νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας, τότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχουμε άλλη νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας, τότε μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε, με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων σας.

– Σύμβαση. Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για μια σύμβαση που έχετε συνάψει μαζί μας ή επειδή η παροχή των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων πριν από τη σύναψη της σύμβασης (π.χ. διαδικασία εγγραφής κ.λπ.).

– Δικαιολογημένα συμφέροντα. Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τα νόμιμα συμφέροντά μας, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα αυτά δεν αντισταθμίζονται από τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά σας. Αυτά τα νόμιμα συμφέροντα είναι: 

 • η αντιμετώπιση των ερωτημάτων σας
 • παροχή, ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών μας
 • ο προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας των εκστρατειών μάρκετινγκ
 • η βελτίωση της ασφάλειας των δεδομένων
 • αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός υποψηφίου που έχει υποβάλει αίτηση μέσω του ιστότοπού μας για μια θέση εργασίας που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο ή για άλλες παρόμοιες τρέχουσες θέσεις εργασίας.
 • υποστήριξη των νομικών μας δικαιωμάτων και αξιώσεων ή την υπεράσπιση έναντι αξιώσεων τρίτων σε δικαστήρια ή κρατικές αρχές

Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω έννομα συμφέροντα ισχύουν μόνο εφόσον δεν υπερισχύουν των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων σας.

– Νομική υποχρέωση. Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα (π.χ. για την παροχή τιμολογίου ή όταν απαιτείται από την επιβολή του νόμου).

 

Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 

 1. Αντιμετώπιση των ερωτημάτων σας σχετικά με την εταιρεία, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας (νομικές βάσεις: σύμβαση, συγκατάθεση και έννομο συμφέρον). Διαχείριση και επεξεργασία του αιτήματός σας για την παροχή των υπηρεσιών μας (νομική βάση: σύμβαση). 
 2. Για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας για εργασία, εάν έχετε επιλέξει να υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας μέσω του ιστότοπού μας (νομική βάση: συγκατάθεση, έννομο συμφέρον)
 3. Βελτίωση των υπηρεσιών μας και της απόδοσης του ιστότοπου (νομική βάση: συγκατάθεση και έννομο συμφέρον). 
 4. Για την υποστήριξη των νομικών μας δικαιωμάτων και αξιώσεων ή την υπεράσπιση έναντι αξιώσεων τρίτων σε δικαστήρια ή κρατικές αρχές (νομική βάση: έννομο συμφέρον)

 

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία GDPR και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια. Διαθέτουμε φυσικές και ηλεκτρονικές διαδικασίες (τεχνικά και οργανωτικά μέτρα) για την ασφάλεια και την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Ελέγχουμε την ανταπόκριση και την επάρκεια αυτών των διαδικασιών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Ωστόσο, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι καμία μετάδοση δεδομένων δεν είναι εγγυημένα 100% ασφαλής. Εάν πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί το απόρρητό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στέλνοντάς μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@reborrn.com.

 

Τόπος επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στην Ελλάδα και σε τυχόν εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων που λειτουργούν από τα τρίτα μέρη που αναφέρονται παρακάτω.

 

Συμφωνείτε με τη διαβίβαση, αποθήκευση ή επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, υποβάλλοντας τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς. Εάν τα δεδομένα σας μεταφερθούν ή αποθηκευτούν εκτός Ελλάδας, ΕΕ ή ΕΟΧ με αυτόν τον τρόπο, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας στο απόρρητο εξακολουθούν να προστατεύονται όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που αποθηκεύονται από εμάς διαγράφονται μέσα σε δέκα (10) χρόνια από τη συλλογή τους. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το ερώτημά σας για την έναρξη απασχόλησης θα διαγραφούν εντός ενός (1) έτους. Ωστόσο, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε μια νομική αξίωση ή σε περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι από νομική διάταξη να το πράξουμε.

 

Σημειώστε ότι, ενώ η παραπάνω πολιτική διατήρησης ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ή αποθηκεύονται από εμάς, ενδέχεται να μην ισχύει για τρίτους που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα τρίτα μέρη παρακάτω, στην ενότητα “Τρίτα μέρη και κοινή χρήση των πληροφοριών σας”.

 

Τα δικαιώματά σας

 

 1. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε σχετικά:
 • τις κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε
 • τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων 
 • τις κατηγορίες τρίτων στις οποίες ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα 
 • το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων (ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό αυτού του χρονικού διαστήματος) 
 • άλλα δικαιώματα που έχετε σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από εμάς

Μπορούμε επίσης να σας στείλουμε αντίγραφο αυτών των πληροφοριών, εάν το επιθυμείτε.

 

 1. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή. 

 

 1. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας για τη δημιουργία προφίλ σας ή τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων σχετικά με εσάς. Μπορούμε να αρνηθούμε το αίτημά σας, εάν η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για εμάς και εσάς για τη σύναψη σύμβασης ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την εν λόγω σύμβαση, ή όταν η εν λόγω επεξεργασία επιτρέπεται από το νόμο ή όταν έχετε παράσχει ρητή συγκατάθεση για την εν λόγω επεξεργασία.

 

 1. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε απευθείας τα δεδομένα σας σε άλλη υπηρεσία, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, ή να σας παράσχουμε αντίγραφο σε κοινή μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

Σημειώστε ότι εάν τα δεδομένα αυτά περιέχουν επίσης προσωπικά δεδομένα για άλλο πρόσωπο, ενδέχεται να μην επιλέξουμε να συμπεριλάβουμε τα δεδομένα αυτά στα παραδοτέα μας.

 

 1. Έχετε το δικαίωμα στη “λήθη” (δηλαδή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα). Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το ζητήσετε και θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας, εκτός εάν έχουμε άλλο νόμιμο λόγο να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε χωρίς περιορισμό (όπως μια νομική αξίωση ή μια κανονιστική απαίτηση).

 

 1. Μπορείτε να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης ή όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τα νόμιμα συμφέροντά μας ή για στατιστικούς σκοπούς. Με εξαίρεση το άμεσο μάρκετινγκ, μπορούμε ωστόσο να απορρίψουμε το αίτημά σας εάν έχουμε σοβαρούς λόγους να συνεχίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, οι οποίοι υπερισχύουν της αντίρρησής σας (π.χ. άσκηση νομικής αξίωσης).

 

 1. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και ενώ επαληθεύουμε την ακρίβεια των δεδομένων.
 2. Όταν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία και αντιτίθεστε στη διαγραφή τους.
 3. Όταν δεν θα χρειαζόμασταν πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά χρειάζεστε να τα διατηρήσουμε για να μπορέσετε να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε μια νομική αξίωση- ή
 4. Όταν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας και ενώ εξετάζουμε αν οι νόμιμοι λόγοι σας υπερισχύουν των ατομικών λόγων.

 

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα προαναφερθέντα δικαιώματα επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@reborrn.com. Ενδέχεται να χρειαστεί να σας επαληθεύσουμε προτού επεξεργαστούμε το αίτημά σας και, ως εκ τούτου, να ζητήσουμε την ταυτότητά σας ή άλλα κατάλληλα έγγραφα. Θα εξετάσουμε το αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του, εκτός εάν είναι πολύ περίπλοκο ή εάν ασχολούμαστε ταυτόχρονα με πάρα πολλά τέτοια αιτήματα. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να χρειαστούμε έως και δύο (2) επιπλέον μήνες για να εξετάσουμε το αίτημά σας, αλλά θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αρχικού σας αιτήματος.

 

Τρίτα μέρη και κοινοποίηση των πληροφοριών σας

 

Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους ιστότοπους, συχνά πρέπει να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τρίτων μερών προκειμένου να μπορούμε να διατηρούμε τον ιστότοπο σε λειτουργία, να παρέχουμε τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας και να μπορούμε να εκτελούμε όλες τις λειτουργίες του που έχουν ήδη εξηγηθεί παραπάνω.

Στο βαθμό αυτό, μερικές φορές είναι απαραίτητο να μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας μαζί τους για να λειτουργούν σωστά αυτές οι υπηρεσίες.

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους κυριότερους τρίτους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους ενδέχεται να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σημειώστε ότι οι χώρες που αναφέρονται παρακάτω αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς στην ΕΕ ή τον ΕΟΧ.

 

Πάροχοι υπηρεσιών

 

Zoho 

Acefone

Typeform 

Zapier

Stripe 

WhatsApp

Viber 

Uber 

FreeNow

e-food

Wolt

Doctoranytime

Douleutaras.gr

AB Βασιλόπουλος Eshop

Σκλαβενίτης Eshop

 

Social Media

 

Facebook and Instagram 

LinkedIn 

Twitter

 

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους (κουμπιά) προς τους λογαριασμούς μας στο Facebook, το Instagram, το LinkedIn και το Twitter, ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε ευκολότερα με τον λογαριασμό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μοιραστείτε περιεχόμενο που βρίσκεται σε αυτόν τον ιστότοπο μέσω των δικών σας λογαριασμών. Όταν κάνετε χρήση αυτών των κουμπιών, θα προωθηθείτε σε ένα περιβάλλον τρίτου μέρους. 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα που συλλέγουν ή που ενδέχεται να μοιραζόμαστε μαζί τους στους ακόλουθους ιστότοπους:

 

www.facebook.com/about/privacy (Facebook)

https://help.instagram.com/519522125107875  (Instagram)

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (LinkedIn)

https://twitter.com/en/privacy (Twitter)

 

Μπορείτε να βρείτε τις πολιτικές τους για τα cookies εδώ:

https://www.facebook.com/policies/cookies  (Facebook)

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig   (Instagram)

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy (LinkedIn)

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies (Twitter)

 

Διακομιστές/ Αποθήκευση Cloud

 

Προκειμένου να διατηρήσουμε την ιστοσελίδα σε λειτουργία, πρέπει να συνεργαστούμε με παρόχους μηχανισμών αποθήκευσης σε διακομιστές/cloud. Βεβαιωνόμαστε ότι οι εν λόγω πάροχοι βρίσκονται πάντα στην ΕΕ.

 

Εάν διαφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες τρίτους, σας προτρέπουμε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

 

Συνεργάτες προσλήψεων

Recruitee – Ολλανδία

 

Χρησιμοποιούμε τρίτες υπηρεσίες προκειμένου να εξορθολογίσουμε και να ενισχύσουμε τις διαδικασίες πρόσληψης και να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για μια θέση εργασίας, εάν έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε με μια αίτηση. Όταν ακολουθείτε έναν σύνδεσμο για θέσεις εργασίας στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να προωθηθείτε σε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή τρίτου μέρους (επί του παρόντος η Recruitee ελέγξτε την πολιτική απορρήτου της εδώ: https://recruitee.com/privacy).

 

Οι πληροφορίες σας και χώρες εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ

 

Ορισμένες από τις πληροφορίες σας, όπως ορίζεται παραπάνω (τρίτοι και κοινή χρήση των πληροφοριών σας), ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία, να μεταφερθούν ή να αποθηκευτούν εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Στο βαθμό αυτό, λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής εξακολουθούν να προστατεύονται όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Επιλέγουμε πάντοτε να συνεργαζόμαστε με τα καλύτερα στον τομέα τρίτα μέρη, τα οποία ενδέχεται επίσης να έχουν την κατάλληλη διαπίστευση σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ζητάμε επίσης από κάθε τρίτο μέρος εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ που έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα να μας παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις για τις πληροφορίες σας.

 

Πολιτική Cookies

 

Όπως κάθε άλλος ιστότοπος, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα cookies είναι μοναδικά για κάθε πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούνται ευρέως για να επιτρέπουν τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα ή την υποβολή εκθέσεων του ιστότοπου. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με βάση τον τύπο του προγράμματος περιήγησης των επισκεπτών ή/και άλλες πληροφορίες. Αυτά μπορεί να είναι cookies “συνεδρίας”, που σημαίνει ότι διαγράφονται μόνα τους όταν φεύγετε από αυτόν τον ιστότοπο, ή “μόνιμα” cookies, τα οποία δεν διαγράφονται μόνα τους και μας βοηθούν να σας αναγνωρίσουμε όταν επιστρέφετε. Μπορούν να τοποθετηθούν από τον τομέα που διαχειρίζεται τον ιστότοπο ή από τρίτους.

 

Πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτους μέσω συνδέσμων και του περιεχομένου τους

 

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και άλλο περιεχόμενο από τρίτους εκτός του δικού μας ελέγχου. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια ή το απόρρητο των πληροφοριών που συλλέγονται από αυτά τα τρίτα μέρη ή τις πρακτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών ή το περιεχόμενο σε οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου μέρους. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών εάν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς τους.

 

Θα ενημερώσουμε αυτή την πολιτική απορρήτου;

 

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική από καιρό σε καιρό, προκειμένου να αντικατοπτρίζουμε τις αλλαγές στη νομοθεσία, τους τρίτους προμηθευτές, τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε κ.λπ.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική για να έχετε πρόσβαση στις τελευταίες ενημερώσεις.

 

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας, στείλτε μας email στη διεύθυνση privacy@reborrn.com.Πολιτική απορρήτου

Θέτουμε ως ύψιστη προτεραιότητα τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε. Παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα πολιτική για να ενημερωθείτε για τις πρακτικές μας σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων που μοιράζεστε.

 

Εάν χρησιμοποιείτε ή απλώς επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο (ο “Ιστότοπος“), η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής “Πολιτική Απορρήτου” ή/και “Πολιτική“) ισχύει για εσάς. Η παρούσα Πολιτική περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα είδη των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγουμε, τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να τα συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να τα επεξεργαζόμαστε. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική πριν από την περιήγησή σας. Κάνοντας οποιαδήποτε χρήση (όπως πρόσβαση, προβολή, περιήγηση, μετάδοση, προσωρινή ή μη προσωρινή αποθήκευση κ.λπ.) της ιστοσελίδας μας, των υπηρεσιών ή λειτουργιών που προσφέρονται σε αυτήν, μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας ή συσκευής, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την παρούσα Πολιτική.

 

Γενικά

 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων-GDPR). Με την παρούσα ανακοίνωση πολιτικής, σας ενημερώνουμε σχετικά με το είδος των πληροφοριών που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν ως συγκεκριμένο άτομο (εφεξής “προσωπικά δεδομένα“) που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς, τους σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με ποιους θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές και τις διαδικασίες ασφαλείας που έχουμε εφαρμόσει για την προστασία του απορρήτου σας. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να συσχετιστούν με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως το όνομα του ατόμου, τα δεδομένα τοποθεσίας, δεδομένα ταυτοποίησης ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι συναλλαγές σας μαζί μας και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία από την RBN SAT CONSULTANTS IKE (εφεξής “εμείς” ή “μας“), με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα.

Έχουμε επίσης ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (“ΥΠΔ“), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των ερωτημάτων σε σχέση με την παρούσα δήλωση απορρήτου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα ειδοποίηση απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αιτημάτων για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ΥΠΔ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.

 

Ονοματεπώνυμο ΥΠΔ: Κωνσταντίνος Μάντζιαρης

Email: privacy@reborrn.com 

Διεύθυνση: Ευριπίδου 28, 10551, Αθήνα, Ελλάδα

 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ανά πάσα στιγμή στην εποπτική αρχή της χώρας σας για θέματα προστασίας δεδομένων. Στην Ελλάδα αυτή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, λεπτομέρειες της οποίας μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.dpa.gr  

 

Θα εκτιμούσαμε, ωστόσο, την ευκαιρία να συζητήσουμε τις ανησυχίες σας προτού απευθυνθείτε στην αρχή προστασίας δεδομένων, γι’ αυτό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε πρώτη φάση χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

 

Ο ρόλος μας

 

Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας sundayclub.io για να:

α. να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και την επωνυμία μας,

β. να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή να βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με άλλα μέσα για να κάνετε ερωτήσεις,

γ. να βρείτε συνδέσμους προς τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook και Instagram), 

ή απλώς επισκέπτεστε ή περιηγείστε στον ιστότοπό μας, ενεργούμε ως “Υπεύθυνοι επεξεργασίας” ή ως “Εκτελόντες την επεξεργασία” (άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι εμείς καθορίζουμε γιατί και πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

Εάν μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες για άλλα άτομα ή εάν άλλοι μας δώσουν τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο μας δόθηκαν. Υποβάλλοντας οποιεσδήποτε πληροφορίες, επιβεβαιώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να μας εξουσιοδοτήσετε να τις επεξεργαστούμε εκ μέρους σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στο προαναφερθέν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

Τύπος δεδομένων που συλλέγουμε

 

Δεδομένα που προέρχονται από τους χρήστες

Όταν εγγράφεστε μέσω της ιστοσελίδας μας ως Πελάτης, μας παρέχετε πληροφορίες, όπως, ενδεικτικά, το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη φυσική διεύθυνση, τις διευθύνσεις που επισκέπτεστε συχνά, τον αριθμό τηλεφώνου, την ηλικία, τα πιθανά προβλήματα κινητικότητας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την τεχνολογία. Σχετικά με αυτό, θα σας ζητηθεί να μας δώσετε τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείτε (κινητό/ταμπλέτα), τη συχνότητα χρήσης, τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε, τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές στη συσκευή σας, τους τρόπους επικοινωνίας μέσω αυτής της συσκευής. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, θα χρειαστεί επίσης να μοιραστείτε τις συνήθειες αγορών σας για ψώνια (προτιμώμενα καταστήματα, συχνότητα και προτιμώμενα είδη, ποσό που ξοδεύετε), δεδομένα υγείας και ιατρικές πληροφορίες, όπως διατροφικούς περιορισμούς, δείκτες υγείας, αλλεργίες, φάρμακα που χρησιμοποιείτε και θέματα υγείας. Κατά την κλήση σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα μοιραστείτε την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια, συμπεριλαμβανομένης της ηχογράφησης της φωνής σας την ώρα της κλήσης. Θα μοιραστείτε επίσης κάθε νέο αριθμό τηλεφώνου που δεν έχετε μοιραστεί κατά τη διαδικασία εγγραφής σας. Τέλος, για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας, θα σας ζητηθεί να εξουσιοδοτήσετε μια επιλεγμένη κάρτα μέσω ενός κρυπτογραφημένου και ασφαλούς περιβάλλοντος.

 

Πληροφορίες πληρωμής

Όταν προσθέτετε μια κάρτα πληρωμής, ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών λαμβάνει τις πληροφορίες της κάρτας σας. Δεν αποθηκεύουμε πληροφορίες καρτών πληρωμής στους διακομιστές μας.

 

Δεδομένα σχετικά με τα ερωτήματά σας μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συλλέγουμε το email σας και το περιεχόμενο του μηνύματός σας.

 

Δεδομένα σχετικά με τα σχόλια που αφήνετε

Όταν αφήνετε σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων, καθώς και τη διεύθυνση IP σας και το πρόγραμμα περιήγησης για να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Μια ανώνυμη συμβολοσειρά που δημιουργείται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (που ονομάζεται επίσης κατακερματισμός) μπορεί να παρέχεται στην υπηρεσία Gravatar για να διαπιστωθεί αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar είναι διαθέσιμη εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό στο πλαίσιο του σχολίου σας.

 

Δεδομένα σχετικά με τις τρέχουσες θέσεις εργασίας

Όταν υποβάλλετε αίτηση για μια ανοιχτή θέση εργασίας μέσω του ιστότοπού μας, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας και το email σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, το βιογραφικό σας σημείωμα, τη φωτογραφία σας (εάν επιλέξετε να ανεβάσετε μία), τη συνοδευτική σας επιστολή και οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συμπεριλάβετε. Θα συλλέξουμε επίσης τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που μπορεί να αναρτηθούν στη σελίδα της φόρμας επικοινωνίας (π.χ. μισθολογικές προσδοκίες κ.λ.π.).

 

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων και δεδομένα παιδιών

Δεν συλλέγουμε δεδομένα για εσάς που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τη μοναδική ταυτοποίηση φυσικού προσώπου, ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, εκτός εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας ή όταν πρέπει να συμμορφωθούμε με το νόμο. 

Προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται και προορίζονται για χρήση μόνο από άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Οι προσπάθειες μάρκετινγκ που καταβάλλουμε δεν απευθύνονται σε παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από άτομα κάτω των 16 ετών. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στο email που αναφέρεται παραπάνω.

 

Οι νομικές μας βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

 

Για να συλλέξουμε ή/και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα έχουμε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

– Συναίνεση. Μας έχετε δώσει σαφή και ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Εάν έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στέλνοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@reborrn.com. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και εάν δεν έχουμε άλλη νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας, τότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχουμε άλλη νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας, τότε μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε, με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων σας.

– Σύμβαση. Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για μια σύμβαση που έχετε συνάψει μαζί μας ή επειδή η παροχή των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων πριν από τη σύναψη της σύμβασης (π.χ. διαδικασία εγγραφής κ.λπ.).

– Δικαιολογημένα συμφέροντα. Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τα νόμιμα συμφέροντά μας, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα αυτά δεν αντισταθμίζονται από τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά σας. Αυτά τα νόμιμα συμφέροντα είναι: 

 • η αντιμετώπιση των ερωτημάτων σας
 • παροχή, ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών μας
 • ο προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας των εκστρατειών μάρκετινγκ
 • η βελτίωση της ασφάλειας των δεδομένων
 • αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός υποψηφίου που έχει υποβάλει αίτηση μέσω του ιστότοπού μας για μια θέση εργασίας που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο ή για άλλες παρόμοιες τρέχουσες θέσεις εργασίας.
 • υποστήριξη των νομικών μας δικαιωμάτων και αξιώσεων ή την υπεράσπιση έναντι αξιώσεων τρίτων σε δικαστήρια ή κρατικές αρχές

Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω έννομα συμφέροντα ισχύουν μόνο εφόσον δεν υπερισχύουν των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων σας.

– Νομική υποχρέωση. Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα (π.χ. για την παροχή τιμολογίου ή όταν απαιτείται από την επιβολή του νόμου).

 

Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 

 1. Αντιμετώπιση των ερωτημάτων σας σχετικά με την εταιρεία, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας (νομικές βάσεις: σύμβαση, συγκατάθεση και έννομο συμφέρον). Διαχείριση και επεξεργασία του αιτήματός σας για την παροχή των υπηρεσιών μας (νομική βάση: σύμβαση). 
 2. Για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας για εργασία, εάν έχετε επιλέξει να υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας μέσω του ιστότοπού μας (νομική βάση: συγκατάθεση, έννομο συμφέρον)
 3. Βελτίωση των υπηρεσιών μας και της απόδοσης του ιστότοπου (νομική βάση: συγκατάθεση και έννομο συμφέρον). 
 4. Για την υποστήριξη των νομικών μας δικαιωμάτων και αξιώσεων ή την υπεράσπιση έναντι αξιώσεων τρίτων σε δικαστήρια ή κρατικές αρχές (νομική βάση: έννομο συμφέρον)

 

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία GDPR και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια. Διαθέτουμε φυσικές και ηλεκτρονικές διαδικασίες (τεχνικά και οργανωτικά μέτρα) για την ασφάλεια και την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Ελέγχουμε την ανταπόκριση και την επάρκεια αυτών των διαδικασιών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Ωστόσο, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι καμία μετάδοση δεδομένων δεν είναι εγγυημένα 100% ασφαλής. Εάν πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί το απόρρητό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στέλνοντάς μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@reborrn.com.

 

Τόπος επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στην Ελλάδα και σε τυχόν εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων που λειτουργούν από τα τρίτα μέρη που αναφέρονται παρακάτω.

 

Συμφωνείτε με τη διαβίβαση, αποθήκευση ή επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, υποβάλλοντας τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς. Εάν τα δεδομένα σας μεταφερθούν ή αποθηκευτούν εκτός Ελλάδας, ΕΕ ή ΕΟΧ με αυτόν τον τρόπο, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας στο απόρρητο εξακολουθούν να προστατεύονται όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που αποθηκεύονται από εμάς διαγράφονται μέσα σε δέκα (10) χρόνια από τη συλλογή τους. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το ερώτημά σας για την έναρξη απασχόλησης θα διαγραφούν εντός ενός (1) έτους. Ωστόσο, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε μια νομική αξίωση ή σε περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι από νομική διάταξη να το πράξουμε.

 

Σημειώστε ότι, ενώ η παραπάνω πολιτική διατήρησης ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ή αποθηκεύονται από εμάς, ενδέχεται να μην ισχύει για τρίτους που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα τρίτα μέρη παρακάτω, στην ενότητα “Τρίτα μέρη και κοινή χρήση των πληροφοριών σας”.

 

Τα δικαιώματά σας

 

 1. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε σχετικά:
 • τις κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε
 • τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων 
 • τις κατηγορίες τρίτων στις οποίες ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα 
 • το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων (ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό αυτού του χρονικού διαστήματος) 
 • άλλα δικαιώματα που έχετε σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από εμάς

Μπορούμε επίσης να σας στείλουμε αντίγραφο αυτών των πληροφοριών, εάν το επιθυμείτε.

 

 1. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή. 

 

 1. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας για τη δημιουργία προφίλ σας ή τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων σχετικά με εσάς. Μπορούμε να αρνηθούμε το αίτημά σας, εάν η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για εμάς και εσάς για τη σύναψη σύμβασης ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την εν λόγω σύμβαση, ή όταν η εν λόγω επεξεργασία επιτρέπεται από το νόμο ή όταν έχετε παράσχει ρητή συγκατάθεση για την εν λόγω επεξεργασία.

 

 1. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε απευθείας τα δεδομένα σας σε άλλη υπηρεσία, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, ή να σας παράσχουμε αντίγραφο σε κοινή μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

Σημειώστε ότι εάν τα δεδομένα αυτά περιέχουν επίσης προσωπικά δεδομένα για άλλο πρόσωπο, ενδέχεται να μην επιλέξουμε να συμπεριλάβουμε τα δεδομένα αυτά στα παραδοτέα μας.

 

 1. Έχετε το δικαίωμα στη “λήθη” (δηλαδή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα). Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το ζητήσετε και θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας, εκτός εάν έχουμε άλλο νόμιμο λόγο να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε χωρίς περιορισμό (όπως μια νομική αξίωση ή μια κανονιστική απαίτηση).

 

 1. Μπορείτε να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης ή όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τα νόμιμα συμφέροντά μας ή για στατιστικούς σκοπούς. Με εξαίρεση το άμεσο μάρκετινγκ, μπορούμε ωστόσο να απορρίψουμε το αίτημά σας εάν έχουμε σοβαρούς λόγους να συνεχίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, οι οποίοι υπερισχύουν της αντίρρησής σας (π.χ. άσκηση νομικής αξίωσης).

 

 1. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και ενώ επαληθεύουμε την ακρίβεια των δεδομένων.
 2. Όταν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία και αντιτίθεστε στη διαγραφή τους.
 3. Όταν δεν θα χρειαζόμασταν πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά χρειάζεστε να τα διατηρήσουμε για να μπορέσετε να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε μια νομική αξίωση- ή
 4. Όταν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας και ενώ εξετάζουμε αν οι νόμιμοι λόγοι σας υπερισχύουν των ατομικών λόγων.

 

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα προαναφερθέντα δικαιώματα επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@reborrn.com. Ενδέχεται να χρειαστεί να σας επαληθεύσουμε προτού επεξεργαστούμε το αίτημά σας και, ως εκ τούτου, να ζητήσουμε την ταυτότητά σας ή άλλα κατάλληλα έγγραφα. Θα εξετάσουμε το αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του, εκτός εάν είναι πολύ περίπλοκο ή εάν ασχολούμαστε ταυτόχρονα με πάρα πολλά τέτοια αιτήματα. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να χρειαστούμε έως και δύο (2) επιπλέον μήνες για να εξετάσουμε το αίτημά σας, αλλά θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αρχικού σας αιτήματος.

 

Τρίτα μέρη και κοινοποίηση των πληροφοριών σας

 

Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους ιστότοπους, συχνά πρέπει να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τρίτων μερών προκειμένου να μπορούμε να διατηρούμε τον ιστότοπο σε λειτουργία, να παρέχουμε τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας και να μπορούμε να εκτελούμε όλες τις λειτουργίες του που έχουν ήδη εξηγηθεί παραπάνω.

Στο βαθμό αυτό, μερικές φορές είναι απαραίτητο να μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας μαζί τους για να λειτουργούν σωστά αυτές οι υπηρεσίες.

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους κυριότερους τρίτους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους ενδέχεται να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σημειώστε ότι οι χώρες που αναφέρονται παρακάτω αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς στην ΕΕ ή τον ΕΟΧ.

 

Πάροχοι υπηρεσιών

 

Zoho 

Acefone

Typeform 

Zapier

Stripe 

WhatsApp

Viber 

Uber 

FreeNow

e-food

Wolt

Doctoranytime

Douleutaras.gr

AB Βασιλόπουλος Eshop

Σκλαβενίτης Eshop

 

Social Media

 

Facebook and Instagram 

LinkedIn 

Twitter

 

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους (κουμπιά) προς τους λογαριασμούς μας στο Facebook, το Instagram, το LinkedIn και το Twitter, ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε ευκολότερα με τον λογαριασμό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μοιραστείτε περιεχόμενο που βρίσκεται σε αυτόν τον ιστότοπο μέσω των δικών σας λογαριασμών. Όταν κάνετε χρήση αυτών των κουμπιών, θα προωθηθείτε σε ένα περιβάλλον τρίτου μέρους. 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα που συλλέγουν ή που ενδέχεται να μοιραζόμαστε μαζί τους στους ακόλουθους ιστότοπους:

 

www.facebook.com/about/privacy (Facebook)

https://help.instagram.com/519522125107875  (Instagram)

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (LinkedIn)

https://twitter.com/en/privacy (Twitter)

 

Μπορείτε να βρείτε τις πολιτικές τους για τα cookies εδώ:

https://www.facebook.com/policies/cookies  (Facebook)

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig   (Instagram)

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy (LinkedIn)

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies (Twitter)

 

Διακομιστές/ Αποθήκευση Cloud

 

Προκειμένου να διατηρήσουμε την ιστοσελίδα σε λειτουργία, πρέπει να συνεργαστούμε με παρόχους μηχανισμών αποθήκευσης σε διακομιστές/cloud. Βεβαιωνόμαστε ότι οι εν λόγω πάροχοι βρίσκονται πάντα στην ΕΕ.

 

Εάν διαφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες τρίτους, σας προτρέπουμε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

 

Συνεργάτες προσλήψεων

Recruitee – Ολλανδία

 

Χρησιμοποιούμε τρίτες υπηρεσίες προκειμένου να εξορθολογίσουμε και να ενισχύσουμε τις διαδικασίες πρόσληψης και να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για μια θέση εργασίας, εάν έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε με μια αίτηση. Όταν ακολουθείτε έναν σύνδεσμο για θέσεις εργασίας στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να προωθηθείτε σε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή τρίτου μέρους (επί του παρόντος η Recruitee ελέγξτε την πολιτική απορρήτου της εδώ: https://recruitee.com/privacy).

 

Οι πληροφορίες σας και χώρες εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ

 

Ορισμένες από τις πληροφορίες σας, όπως ορίζεται παραπάνω (τρίτοι και κοινή χρήση των πληροφοριών σας), ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία, να μεταφερθούν ή να αποθηκευτούν εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Στο βαθμό αυτό, λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής εξακολουθούν να προστατεύονται όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Επιλέγουμε πάντοτε να συνεργαζόμαστε με τα καλύτερα στον τομέα τρίτα μέρη, τα οποία ενδέχεται επίσης να έχουν την κατάλληλη διαπίστευση σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ζητάμε επίσης από κάθε τρίτο μέρος εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ που έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα να μας παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις για τις πληροφορίες σας.

 

Πολιτική Cookies

 

Όπως κάθε άλλος ιστότοπος, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα cookies είναι μοναδικά για κάθε πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούνται ευρέως για να επιτρέπουν τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα ή την υποβολή εκθέσεων του ιστότοπου. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με βάση τον τύπο του προγράμματος περιήγησης των επισκεπτών ή/και άλλες πληροφορίες. Αυτά μπορεί να είναι cookies “συνεδρίας”, που σημαίνει ότι διαγράφονται μόνα τους όταν φεύγετε από αυτόν τον ιστότοπο, ή “μόνιμα” cookies, τα οποία δεν διαγράφονται μόνα τους και μας βοηθούν να σας αναγνωρίσουμε όταν επιστρέφετε. Μπορούν να τοποθετηθούν από τον τομέα που διαχειρίζεται τον ιστότοπο ή από τρίτους.

 

Πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτους μέσω συνδέσμων και του περιεχομένου τους

 

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και άλλο περιεχόμενο από τρίτους εκτός του δικού μας ελέγχου. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια ή το απόρρητο των πληροφοριών που συλλέγονται από αυτά τα τρίτα μέρη ή τις πρακτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών ή το περιεχόμενο σε οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου μέρους. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών εάν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς τους.

 

Θα ενημερώσουμε αυτή την πολιτική απορρήτου;

 

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική από καιρό σε καιρό, προκειμένου να αντικατοπτρίζουμε τις αλλαγές στη νομοθεσία, τους τρίτους προμηθευτές, τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε κ.λπ.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική για να έχετε πρόσβαση στις τελευταίες ενημερώσεις.

 

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας, στείλτε μας email στη διεύθυνση privacy@reborrn.com.Scroll to Top